Classic o veteranfordonsdagen 2008

Sommaren 2008 tangerade vi rekoråret 2004, med 350 fordon och över 2000 besökare.